Zespół kierowany przez mec. Krzysztofa Rąpałę odpowiadał za przygotowanie dokumentacji transakcyjnej oraz wspierał MCI na każdym etapie negocjacji.