Agnieszka Mitręga jest radcą prawnym z doświadczeniem w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi. 

Doradzała, m.in. przy wdrażaniu struktur dla celów optymalizacji podatkowej, transakcjach nabywania portfeli wierzytelności oraz przy wnoszeniu aktywów do funduszy inwestycyjnych zamkniętych.