- Podczas Kongresu Prawników SEG koncentrujemy się na zagadnieniach szczególnie istotnych dla służb prawnych spółek giełdowych, w tym zwłaszcza na przygotowaniu emitentów do rewolucyjnych zmian w raportowaniu. Przedstawione zostaną także najnowsze problemy związane z przygotowaniem do właściwego przebiegu WZA w formie symulacji walnego zgromadzenia. Ponadto w ramach warsztatów tematycznych uczestnicy będą mogli się zapoznać z najbardziej interesującymi z ich punktu widzenia zmianami w regulacjach dotyczących notowanych spółek - mówi dr Mirosław Kachniewski, prezes Zarządu SEG.

Pierwszego dnia zaplanowane są trzy sesje plenarne. W trakcie pierwszej sesji Piotr Biernacki - prezes zarządu NOBILI Partners poruszy kwestie związane z nową architekturą raportowania spółek. Zaprezentowane zostaną nowe regulacje dotyczące spółek giełdowych, harmonogram planowanych zmian i działania SEG minimalizujące ryzyka.

Podczas drugiej sesji zostanie omówiony temat raportowania danych finansowych z uwzględnieniem takich zagadnień jak: ogólne standardy publikacji informacji, indywidualne polityki raportowania, czy możliwości egzekwowania samoregulacji. Gośćmi debaty będą: Marcin Marczuk (partner, kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni), Danuta Pajewska (wspólnik, kancelaria Wardyński i Wspólnicy), Michał Stępniewski (członek zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych) oraz Marek Wodnicki (dyrektor Biura Prawnego, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie).

Część merytoryczną pierwszego dnia zakończy symulacja Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zwykłej Spółki SA, podczas którego uczestnicy skupią się między innymi na najczęstszych problemach na walnych w roku 2014 czy minimalizacji ryzyka destabilizacji WZA. Prowadzącym będzie Leszek Koziorowski (wspólnik, kancelaria GESSEL, Koziorowski), a uczestnikami będą: Mirosław Kachniewski prezes zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych), Andrzej Knap (prezes zarządu, Unicomp-WZA) oraz Dariusz Witkowski (wiceprezes, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych).

Drugiego dnia kongresu zaplanowane zostały zajęcia praktyczne, podczas których omówione zostaną zagadnienia dotyczące m.in. nowych regulacji upadłościowych, nowej ustawy o obligacjach i jej znaczenie dla emitentów, inwestorów oraz notowania obligacji, a także omówione zostaną systemy informatyczne na walnych zgromadzeniach.

Dyskusja, która zamknie cały kongres będzie poświęcona Dobrym Praktykom Spółek Notowanych na GPW. Uczestnicy dyskusji: Agnieszka Gontarek (dyrektor Działu Rynku Kasowego, Giełda Papierów Wartościowych Warszawie), Mirosław Kachniewski (prezes zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych) i Dariusz Witkowski (wiceprezes, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych) będą rozmawiać o wątpliwościach dotyczących rozumienia poszczególnych zasad kodeksu, wymogach raportowania w kontekście 3 poziomów dobrych praktyk oraz o zakresie odniesienia do DPSN w raporcie rocznym spółki.

Gospodarzem kongresu będzie Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.

Partnerstwo nad wydarzeniem objęli: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych jako partnerzy instytucjonalni; firma Unicomp-WZA jako partner technologiczny; kancelarie prawne: GESSEL Koziorowski, PROF. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni oraz Wardyński i Wspólnicy jako partnerzy. Akcjonariat Obywatelski oraz Komisja Nadzoru Finansowego objęły przedsięwzięcie patronatem honorowym.

Szczegółowe informacje na temat kongresu są dostępne na stronie internetowej www.seg.org.pl.

Prawnik.pl objął patronat nad wydarzeniem.

Źródło:SEG