Zespół w składzie Marek Tatar, Rafał Białka i Krzysztof Flak wsparł emitenta w przygotowaniu dokumentu informacyjnego i aktualizowaniu go, przede wszystkim w związku z wydarzeniami dotyczącymi relacji pomiędzy Orphée SA, a podmiotem dominującym wobec emitenta, tj. PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach.