Ze strony kancelarii RKKW transakcję nadzorował mec. Krzysztof Wróbel, partner kierujący Departamentem Fuzji i Przejęć (M&A) oraz mec. Krzysztof Brysiewicz.

Doradztwo kancelarii obejmowało cały proces transakcyjny począwszy od due dilligence, dokumentów transakcyjnych jak również wsparcia w negocjacjach i zamknięcia transakcji.