Kancelaria Tatar i Wspólnicy była doradcą prawnym w realizacji wezwania na sprzedaż akcji spółki Lentex S.A. z siedzibą w Lublińcu, producenta elastycznych wykładzin mieszkaniowych, obiektowych i sportowych z PVC oraz włóknin.

Podmiotem wzywającym i nabywającym akcje w wezwaniu była sama spółka, a pośredniczącą firmą inwestycyjną Trigon Dom Maklerski S.A. Wezwanie było elementem realizacji planu skupu akcji własnych spółki.

W ramach transakcji zawartej w wyniku ogłoszonego wezwania Lenex nabył 6 mln akcji własnych i przekroczył próg 10 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Wartość transakcji to 58,5 mln zł.

Doradztwo kancelarii Tatar i Wspólnicy objęło m.in. przygotowanie treści wezwania oraz dokumentów transakcyjnych, nadzór nad formalno-prawnymi aspektami realizacji procedury wezwania i przeprowadzenia transakcji, a także doradztwo w zakresie obowiązków informacyjnych.