Kolejny egzamin zawodowy na mocy ogłoszonej już decyzji ministra sprawiedliwości zostanie przeprowadzony w dniach 11-13 marca 2015 r. Sprawdzaniem prac zajmą się członkowie komisji powołanych na dwuletnią kadencję pod koniec 2013 r. Z uwagi na dużą liczebność ostatnich roczników aplikantów w stołecznych izbach adwokackiej i radcowskiej zapadła jednak decyzja o ustanowieniu w Warszawie dodatkowych gremiów. Wszystko po to, by egzamin udało się przeprowadzić sprawnie, a wyniki ogłosić bez zbędnej zwłoki.

O wskazanie kandydatów na członków dodatkowych komisji szef resortu sprawiedliwości zwrócił się m.in. do prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie. Kierownik szkolenia w tym sądzie wysłał z kolei pismo do przewodniczących wydziałów instruując, że „w ocenie ministra sprawiedliwości nie jest możliwe łączenie członkostwa w komisjach egzaminacyjnych z prowadzeniem komercyjnych kursów przygotowujących do egzaminu adwokackiego lub radcowskiego, co nie dotyczy zajęć organizowanych przez ORA i OIRP w ramach aplikacji”. Aby nie było wątpliwości, że ocena ministra jest w tym wypadku wiążąca, do pisma dołączony jest wzór stosownego oświadczenia, które musi podpisać każdy kandydat (termin składania dokumentów upływa 1 grudnia, czyli już dziś). W druku jest mowa o tym, że zgłaszany kandydat zajęć nie prowadzi i nie prowadził w przeszłości.