Celem spotkań jest zapoznanie uczestników z nowymi regulacjami, a także stworzenie forum do wymiany poglądów i dyskusji na temat praktycznych problemów wynikających ze zmiany przepisów.

Spotkania prowadzić będą prawnicy z zespołu prawa zamówień publicznych: Tomasz Zalewski, dr Aleksandra Kunkiel-Kryńska oraz dr Piotr Kunicki, będący jednocześnie autorami bloga EuroZamówienia.

Najbliższe spotkania zaplanowano na:

• 13 stycznia 2015 r.: Ocena rzetelności wykonawców (nienależyte wykonywanie zamówień jako przesłanka wykluczenia)

• 17 marca 2015 r.: Paszporty zamówieniowe – nowe zasady potwierdzania niepodlegania wykluczeniu z postępowania

• 14 maja 2015 r.: Użyczanie potencjału przez podmioty trzecie i podwykonawstwo.