"Wśród zaopatrzenia znajdują się sprzęty opancerzone lub ochronne, konstrukcje oraz ich elementy składowe (płyty opancerzone, metalowe i niemetalowe), kamizelki kuloodporne, hełmy wojskowe i policyjne, ochraniacze twarzy, kończyn i innych części ciała" - napisano w komunikacie na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Decyzja ma związek z wejściem w życie ustawy z 11 marca br., która zmieniła ustawę z 29 listopada 2000. Ustawa dotyczy obrotu sprzętem wojskowym. Wśród zapisów znajduje się tymczasowe ułatwienie zasad nabywania sprzętu ochronnego na terytorium RP, jego wywozu z terytorium RP oraz tranzytu sprzętu ochronnego na terytorium Ukrainy. Ułatwione zasady nabycia elementów ochronnych będą obowiązywać przez dwa miesiące - od 17 marca do 17 maja.

Reklama

Zakup elementów umundurowania ochronnego, które zostanie wysłane do Ukrainy, nie wymaga w tym okresie koncesji MSWiA. "Każdy może nabyć sprzęt ochronny" - zaznaczyło MRiT.

"Przed dokonaniem wywozu lub tranzytu sprzętu ochronnego do Ukrainy należy uzyskać oświadczenia końcowego użytkownika potwierdzone przez przedstawicielstwo dyplomatyczne Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłosić ministrowi właściwemu do spraw gospodarki (Minister Rozwoju i Technologii), w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, zamiar dokonania wywozu lub tranzytu na terytorium Ukrainy" - zaznaczyło ministerstwo. (PAP)

autorka: Ewa Nehring