Tomasz Jaros specjalizuje się w zagadnieniach związanych z szeroko rozumianym prawem spółek, ze szczególnym uwzględnieniem rynku kapitałowego. Jest autorem lub współautorem licznych prospektów emisyjnych. Do obszaru jego specjalizacji należą również procesy sądowe z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie związanym z bieżącą obsługą krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych.

Doradzał przy szeregu transakcji na rynku nieruchomości, związanych ze sprzedażą spółek (share deal) oraz aktywów (asset deal). Posiada doświadczenie w zakresie negocjowania umów najmu lokali biurowych i komercyjnych, jak również w zakresie sporządzania i negocjowania umów deweloperskich i umów z generalnym wykonawcą. Praktyka zawodowa Tomasza Jarosa obejmuje w szczególności doradztwo na rzecz spółek deweloperskich, podmiotów zarządzających nieruchomościami i firm budowlanych.