Oszustwo wyszło na jaw dwa lata po tym, jak adwokaci reprezentujący ok. 10 tys. chorych ratowników z Ground Zero  pokłócili się o podział wynagrodzeń należnych za reprezentowanie klientów w sporach sądowych z władzami miasta i innymi pozwanymi. Prawnik Worby Groner i kancelaria prawna Napoli Bern, którzy współpracowali ze sobą od 2004 r., za pomoc prawną udzieloną służbom ratowniczym do końca 2012 r. otrzymali honoraria w łącznej wartości 152 mln dol. Partnerzy Napoli Bern wyliczyli sobie m.in., że z tej kwoty przysługuje im 70 mln dol. Groner nie zgodził się z szacunkami swoich byłych współpracowników i zwrócił się do sądu arbitrażowego o rozstrzygnięcie sporu. Ten stwierdził, że kancelaria Napoli Bern nie miała prawa m.in. wliczyć sobie w koszty 3,6 mln dol. za wynajem lokalu, 2,7 mln dol. za ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnoprawnej, 345 tys. dol. za korzystanie z biblioteki prawniczej, a także przyznać sobie 376,5 tys. dol. z tytułu wynagrodzeń adwokackich. Sąd uznał też, że firma nie prowadziła stosownej dokumentacji pozwalającej określić, ile czasu poświęciła na zajmowanie się sprawami chorych ratowników. Dlatego też ostatecznie przyznał jej jedynie połową żądanej kwoty.

Po wniesieniu odwołania sprawą zajął się Sąd Najwyższy stanu Nowy Jork, który rozstrzygnie, czy decyzja sądu arbitrażowego zostanie podtrzymana.