Kolejny etap informatyzacji rejestru przewiduje zautomatyzowanie procesu gromadzenia w nim danych. Obecnie sądy, prokuratury, Centralny Zarząd Służby Więziennej oraz podmioty zagraniczne przekazują dane w formie kart rejestracyjnych i zawiadomień, które następnie pracownicy biura informacyjnego zamieszczają w bazach KRK. Po zmianach ten proces ma się w dużej mierze odbywać automatycznie. Oprócz tego organy, które zasilą bazę KRK, będą mogły dokonać (w razie stwierdzenia błędu) korekty danych. „System KRK 2.0 umożliwi zautomatyzowanie procesu wydania zaświadczeń dla osób fizycznych, przedsiębiorców oraz organów administracji publicznej. (…) Finalnie nastąpi skrócenie średniego czasu udzielania odpowiedzi do jednego dnia, co pozwoli na skrócenie procedur biurokratycznych, przyśpieszy uzyskiwanie informacji niezbędnych przedsiębiorcom w procesach rekrutacyjnych, przetargowych, związanych z uzyskaniem licencji, warunkowanych potwierdzeniem braku karalności” – czytamy w uzasadnieniu projektu.
Co do zasady każde zaświadczenie z KRK będzie wydawane w postaci dokumentu opatrzonego pieczęcią elektroniczną.