Mateusz Grabiec

Mateusz Grabiec

źródło: Materiały Prasowe

Dr Mateusz Grabiec jest ekspertem w zakresie transakcji nieruchomościowych oraz projektów infrastrukturalnych. Specjalizuje się również w prawie budowlanym i pozostałych regulacyjnych aspektach obrotu nieruchomościami oraz w prawie zamówień publicznych. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje obsługę prawną na wszystkich etapach procesu realizacji i komercjalizacji szerokiego zakresu inwestycji nieruchomościowych, w tym reprezentację w postępowaniach sądowych. W ramach praktyki zawodowej Mateusz Grabiec doradzał również przy realizacji projektów infrastrukturalnych z sektora transportu i energetyki, świadcząc usługi prawne w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego, prawa zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane i usługi oraz ustawy o autostradach płatnych. Mateusz Grabiec jest związany z kancelarią Baker & McKenzie od 2007 roku.

Sebastian Ponikowski

Sebastian Ponikowski

źródło: Materiały Prasowe

Sebastian Ponikowski specjalizuje się w warszawskim biurze Baker & McKenzie w prawie upadłościowym i naprawczym, obsłudze prawnej transakcji fuzji i przejęć, ze szczególnym uwzględnieniem transakcji na rynku publicznym. W ramach swojej praktyki koncentruje się on na doradztwie w zakresie restrukturyzacji zadłużenia, postępowań upadłościowych oraz transakcjach na rynku „distressed M&A”. Sebastian Ponikowski doradzał również w wielu transakcjach sekurytyzacyjnych. Sebastian Ponikowski współpracuje z Baker & McKenzie od 2003 roku.