Radca prawny Piotr Ciołkowski specjalizuje się w doradztwie związanym z kwestiami regulacyjnymi dla sektora energetycznego, w tym w zakresie koncesji, taryf, przyłączenia do sieci, strukturyzowania działalności i sporów sądowych, zarówno w obszarze rynku gazu jak i energetyki. Ponadto świadczy pomoc prawną w związku z obrotem energią, gazem, ropą naftową i świadectwami pochodzenia. Z CMS związany jest od 2004 roku.

Adwokat Iga Lis specjalizuje się w doradztwie przy projektach infrastrukturalnych, zarówno w sektorze energetycznym, jak i hutniczym oraz petrochemicznym, poczynając od doradztwa w odniesieniu do strukturyzacji projektu, poprzez kwestie związane z realizacją projektu, a także jego użytkowaniem. Posiada duże doświadczenie w obsłudze prawnej bieżącej działalności przedsiębiorstw sektora energetycznego, w tym w szczególności w kwestiach związanych z bieżącymi problemami regulacyjnymi. Specjalizuje się w przygotowywaniu i negocjowaniu skomplikowanych kontraktów długoterminowych. Doradza również przy projektach budowy farm wiatrowych. Z CMS związana od 2007 r.

Radca prawny Marek Oleksyn specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, w tym w sprawach dotyczących ochrony znaków towarowych, patentów, wzorów i praw autorskich, a także przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji. Doświadczenie Marka obejmuje reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych związanych z ochroną własności intelektualnej, postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym oraz w postępowaniach arbitrażowych. Doradza również przy transakcjach dotyczących własności intelektualnej. Dołączył do CMS w 2014 r.