Zaakceptowana w czwartek przez senatorów inicjatywa ustawodawcza Izby, ma na celu ujednolicenie przepisów, dotyczących możliwości przekształcania na własność mieszkań wybudowanych przez towarzystwa budownictwa społecznego w ramach kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego i przed 30 września 2009 roku, czyli w czasach funkcjonowania Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.

Jest to projekt nowelizacji ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego. Uchwałę w sprawie nowelizacji Senat przyjął jednogłośnie.

Ujednolicenie przepisów zostało przygotowane w wyniku petycji, która trafiła do Senatu.

Jak wyjaśniał podczas czwartkowej debaty sprawozdawca projektu senator Łukasz Abgarowicz (PO), nowelizacja ma uporządkować chaos prawny, który pojawił się w wyniku częstych zmian przepisów w tym zakresie. Do 2011 roku bowiem, jak mówił, mieszkania zbudowane przez TBS-y nie mogły być przekształcane na własność. Nowelizacja ustawy z 2011 roku dopuściła taką możliwość, choć po jej wejściu w życie pojawiły się niejasności interpretacyjne, związane z różnymi typami TBS i różnymi formami finansowania tego typu budownictwa. Skutkowało to odmowami prywatyzacji niektórych mieszkań.

Senacka nowelizacja ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez skarb państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego - zaznaczył Abgarowicz - ma ostatecznie sprecyzować, jakie lokale tego rodzaje będzie można prywatyzować, a jakie nie.

Zakłada ona, że wyodrębniane na własność nie będą mogły być tylko te mieszkania wybudowane przed 30 września 2009 roku przez TBS za kredyty BGK, w których "partycypant jest inny niż najemca". Jak wyjaśniał Abgarowicz, chodzi o sytuacje, w których najemca nie ponosił w żaden sposób kosztów budowy.

"To się odnosi do bardzo niewielu mieszkań" - powiedział Abgarowicz. Wszystkie inne mieszkania TBS zbudowane przed 2009 rokiem, zgodnie z senacką propozycją, będą mogły być wyodrębniane na własność.

Inicjatywą senacką zajmie się teraz Sejm. (PAP)

pś/ par/