Prawo handlowe w okresie ostatnich 25 lat było jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin prawa, z której albo w ramach której wykształciło się wiele dyscyplin specjalistycznych. Ze względu na dużą doniosłość jurydyczną i praktyczną problematyka ta stale jest przedmiotem wielopłaszczyznowego zainteresowania w nauce prawa.

- Propozycja dyskusji w tym zakresie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom podsumowania doświadczeń, ale także zarysowania perspektyw rozwojowych prawa handlowego w kolejnych latach XXI wieku – podkreślają organizatorzy konferencji, dr Dr Grzegorz Kozieł ze Stowarzyszenia Promocji Nauk Prawnych i Ernest Bucior z Koła Naukowego Prawa Spółek UMCS.

W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele najważniejszych ośrodków akademickich i instytucji naukowych w kraju, ale także doświadczeni praktycy.

Konferencja została objęta patronatem honorowym ministra gospodarki, ministra sprawiedliwości, wojewody lubelskiego, marszałka województwa lubelskiego, prezydenta Lublina, Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie, Izby Notarialnej w Lublinie, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie, rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMCS.

Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenie, w tym program, znajdują się na stronie http://ernesteb.wix.com/25lat.

ESZA