Z ramienia kancelarii DMS za obsługę prawną Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce m.in. w zakresie przygotowania wystawy stałej, a także w zakresie bieżącej działalności Stowarzyszenia odpowiedzialna jest radca prawny Magdalena Małocha.