Chodzi przede wszystkim o:

- wspieranie systemu edukacji prawnej i podwyższanie kwalifikacji studentów prawa i młodych prawników;

- promowanie postaw obywatelskich i popieranie poczucia odpowiedzialności społecznej;

- kształtowanie światopoglądów otwartych na współpracę międzynarodową.