Doradztwo SPCG obejmowało w szczególności prace związane ze sporządzeniem prospektu emisyjnego, w tym koordynację prac podmiotów zaangażowanych w proces przygotowania prospektu, a także reprezentowanie Serinus Energy Inc. w postępowaniu przed Komisją Nadzoru Finansowego mającym na celu zatwierdzenie prospektu emisyjnego, jak również w postępowaniach przed Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. i przed Giełdą Papierów Wartościowych S.A.

W skład zespołu prawników SPCG wchodzili Artur Zapała – partner nadzorujący prace zespołu, Ewa Mazurkiewicz, Agnieszka Jóźwiak, Justyna Dzik i Hubert Andziak.