Właściciela zmieniły też grunty o łącznej powierzchni 165 hektarów w większości znajdujące się na terenie Polski i Rumunii.

- Nieruchomości branży logistycznej w Europie Środkowowschodniej nie przestają być atrakcyjne dla inwestorów - powiedział Evan Z. Lazar, współkierujący globalnym zespołem nieruchomości kancelarii Dentons.