- Tegoroczne dane wskazują, że wewnętrzne departamenty prawne firm były bardzo skuteczne w ograniczaniu kosztów, zwłaszcza jeśli chodzi o wydatki na obsługę prawną świadczoną przez kancelarie – twierdzi Lauren Chung, dyrektor HBR Consulting. Zdaniem autorów raportu przyczyniło się do tego coraz szersze wykorzystywanie nowoczesnych technologii informatycznych, w tym przede wszystkim narzędzi analizy danych, które pozwalają na bardziej wydajne zarządzanie budżetem na usługi prawne oraz ułatwiają podejmowanie decyzji co do wyboru oferty.

O ile łączne wydatki firm na pomoc prawną wzrosły w ubiegłym roku o 2 proc. w skali globalnej, o tyle koszty operacyjne oraz z tytułu wypłaty wynagrodzeń, jakie poniosły wewnętrzne biura prawne, skoczyły w górę o 5 proc. W tym samym okresie wartość zleceń zrealizowanych przez zewnętrzne kancelarie spadła o 2 proc. Dane te dotyczą w sumie 292 przedsiębiorstw, z których ok. 70 proc. mieści się na liście największych korporacji na świecie Fortune 500. Aż 55 proc. z nich zadeklarowało też, że w 2013 r. zatrudniło w swoim biurach nowych prawników.

Co ciekawe, jeśli pominąć firmy mające siedzibę na terenie Stanów Zjednoczonych, dane za ubiegły rok wyglądają nieco bardziej optymistycznie. Wzrost wydatków na obsługę prawną na pozostałych rynkach wyniósł w zeszłym roku aż 4 proc., przy czym we własnych prawników przedsiębiorstwa zainwestowały o 4 proc. więcej niż rok wcześniej, a na zewnętrzną obsługę prawną wydało o 1 proc. więcej.