Utworzenie Rejestru Dokumentów Paszportowych (RDP) zakłada przyjęty przez rząd projekt ustawy o dokumentach paszportowych przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Umożliwi zastąpienie wersji papierowej wniosku o wydanie paszportu wnioskiem elektronicznym. Zostanie on wygenerowany przez urzędnika w systemie, obywatel jedynie go podpisze na urządzeniu służącym do pobierania odręcznego podpisu cyfrowego.
RDP ma oferować również inne usługi elektroniczne, np. weryfikację ważności paszportu, sprawdzenie danych osobowych jego właściciela oraz wgląd w informacje o wydanych obywatelowi dokumentach paszportowych. Łatwiej też będzie unieważnić paszport w przypadku jego zgubienia lub kradzieży. Zgłoszenie utraty dokumentu będzie bowiem skutkować automatycznym unieważnieniem go w RDP. Za pośrednictwem rejestru będzie też możliwe powiadomienie obywatela o zmianach statusu dokumentu paszportowego, wysłanie powiadomienia o zbliżającym się terminie utraty jego ważności, unieważnieniu, możliwości odbioru dokumentu. RDP wystarczy do złożenia przez rodziców lub opiekunów wniosku o wydanie paszportu dla dziecka, które nie ukończyło 12 lat, oraz do wyrażenia zgody na jego wydanie (taka zgoda trafi do organu paszportowego).
RDP zastąpi dotychczasową Centralną Ewidencję Wydanych i Unieważnionych Dokumentów paszportowych (CEWiUDP) i lokalne ewidencje prowadzone w ramach Paszportowego Systemu Obsługi Obywatela (PS2O).
Rejestr ma być jednym z komponentów Systemu Rejestrów Państwowych (SRP). Według autorów projektu taki nowy centralny rejestr umożliwi wszystkim organom paszportowym szybszy obieg informacji, referencyjność danych i dostęp do aktualnych informacji. – Zyskają one dostęp do Rejestru Dowodów Osobistych, Rejestru Stanu Cywilnego i rejestru PESEL – czytamy w uzasadnieniu projektu.
Wprowadzanie danych do SRP będzie się odbywać za pomocą odpowiedniej aplikacji, a nie tak jak obecnie – za pośrednictwem baz lokalnych. – Budowa nowego rejestru realizuje cel, którym jest ograniczanie powielania danych osobowych gromadzonych w kilku rejestrach – podkreślono w uzasadnieniu.
Etap legislacyjny
Projekt przyjęty przez Radę Ministrów