Ze strony warszawskiego biura Greenberg Traurig transakcje prowadzili partnerzy: Radosław Gronet (odpowiedzialny za całą transakcję), Łukasz Pawlak (odpowiedzialny za kwestie bankowe i regulacyjne), wspierani przez prawników: Karolinę Kubik, Agatę Jakubczak, Macieja Kacymirowa, Mateusza Zaleńskiego i Tomasza Denko, pod ogólnym nadzorem senior partnera Lejba Fogelmana.

Greenberg Traurig doradzał we wszystkich aspektach transakcji oraz w kwestiach związanych z jej finansowaniem poprzez emisję nowych akcji. Ostateczne zakończenie transakcji nastąpi po uzyskaniu odpowiednich zgód regulacyjnych.