Mecenas Rafał Dziedzic ma wieloletnie doświadczenie w obsłudze dużych transakcji na rynku polskim i międzynarodowym, w tym prowadzonych w innych jurysdykcjach, oraz w bieżącej obsłudze korporacyjnej wiodących przedsiębiorstw m.in. z sektora wydobywczego, finansowego, life science, telekomunikacyjnego i motoryzacyjnego.

Doradzał przy jednym z największych przejęć dokonanych kiedykolwiek przez polską firmę. Oprócz najbardziej znaczących na rynku transakcji reprezentował klientów również w licznych przejęciach małej i średniej wielkości firm, jak również w procesach prywatyzacji.

Rafał Dziedzic przeszedł do Bird & Bird z jednej z renomowanych międzynarodowych kancelarii prawnych, z którą związany był od początku swojej kariery zawodowej, od 2006 roku jako partner odpowiedzialny za departament fuzji i przejęć.