Prace nad protokołem elektronicznym najbardziej zaawansowane są w sądach apelacji wrocławskiej. Według planów resortu do końca lutego przyszłego roku w sprzęt wyposażone mają zostać kolejne sądy rejonowe z apelacji: krakowskiej, warszawskiej, łódzkiej, białostockiej i gdańskiej.

"Obecnie np. w apelacji warszawskiej wdrożenie następuje w 13 sądach rejonowych na 142 salach rozpraw, przeszkolić trzeba 950 osób" - dodał Gołaczyński. Jak zaznaczył, gdy wprowadzanie tego systemu się zakończy, nagrywane będą wszystkie sprawy cywilne i gospodarcze.

Nagrywanie rozpraw cywilnych umożliwiła ustawa, która weszła w życie w lipcu 2010 r. Zasadą stało się sporządzanie podczas rozprawy cywilnej protokołu elektronicznego, czyli zapisu dokonanego za pomocą urządzeń nagrywających. W sposób pisemny jest tylko sporządzany protokół skrócony, w którym jest informacja o miejscu i dacie posiedzenia, nazwiskach sędziów, stron, oznaczeniu sprawy oraz zarządzeniach i orzeczeniach wydanych na posiedzeniu.

Wprowadzanie nagrywania spraw cywilnych rozpoczęto około dwóch lat temu od sądów apelacyjnych i okręgowych, rok temu nagrywanie spraw cywilnych zapoczątkowano w pierwszych sądach rejonowych. Odpowiednie wyposażenie sal sądowych, w których odbywają się sprawy cywilne, ma zająć jeszcze około trzech lat.

Usprawnieniu korzystania z protokołu elektronicznego ma służyć podpisana dwa tygodnie temu przez prezydenta nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego. Zmiana ma dać m.in. możliwość zamieszczania w pisemnym protokole skróconym z rozprawy także informacji o wynikach postępowania dowodowego oraz innych okolicznościach istotnych dla przebiegu posiedzenia. Dzięki tej zmianie zapoznawanie się z nagranym przebiegiem posiedzenia ma zajmować znacznie mniej czasu. Większość zapisów tej nowelizacji ma wejść w życie po miesiącu od ogłoszenia.

(PAP) mja/ jbr/