Posiada kilkuletnie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców. Przed uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego przez kilka lat pracował w krakowskich kancelariach, w tym w dużej kancelarii zajmującej się rynkiem kapitałowym. Pracował także jako główny prawnik kapitałowy dużej deweloperskiej grupy kapitałowej. Był prawnikiem jednego z Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych.

Od lutego 2010 r. z dużymi sukcesami prowadzi własną kancelarię radcy prawnego. Jego specjalnością jest połączenie zagadnień prawa upadłościowego i naprawczego z szeroko rozumianym prawem gospodarczym, w szczególności w zakresie prawa spółek oraz rynku kapitałowego. Doradza w procesie restrukturyzacji spółek, w tym spółek publicznych, z wykorzystaniem takich instytucji jak upadłość z możliwością zawarcia układu, w tym również przewidującego konwersję wierzytelności na akcje. Jako radca prawny w latach 2010–2013 pełnił funkcję dyrektora działu prawnego spółki publicznej – Grupa Kolastyna SA (obecnie Miraculum SA), gdzie był odpowiedzialny za przeprowadzenie od strony prawnej procesu restrukturyzacji w postaci postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu. Proces ten zakończył się pomyślnie zawarciem układu przewidującego m.in. konwersję wierzytelności na akcje oraz wprowadzeniem ich do obrotu na Giełdę Papierów Wartościowych, a także zawarciem indywidualnych porozumień z wierzycielami pozaukładowymi.

Jest czynnym licencjonowanym syndykiem w postępowaniach upadłościowych jak również likwidatorem i kuratorem kilku spółek prawa handlowego.
Jest członkiem Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda w Krakowie, a także współzałożycielem i wiceprezesem Ars Legis – Stowarzyszenia im. Św. Ivo Helory-Patrona Prawników.