Z kancelarią Kochański Zięba Rapala i Partnerzy związała się w 2011 r., kiedy była jeszcze aplikantem adwokackim. Przez minione trzy lata od podstaw zbudowała, a obecnie rozwija Praktykę Prawa Energetycznego i Ochrony Środowiska, której klientami są jedne z największych polskich oraz międzynarodowych przedsiębiorstw energetycznych, chemicznych oraz produkcyjnych. W 2013 r., tuż po zdanym egzaminie adwokackim, otrzymała promocję na stanowisko partnera kancelarii, co najlepiej świadczy o poważaniu, jakim się cieszy. Obiektywnym dowodem jej sukcesów jest także to, że prowadzona przez nią praktyka co roku jest wyróżniana przez międzynarodowe rankingi prawnicze Legal 500 oraz IFLR1000. Biegle posługuje się językami angielskim i francuskim, co ma szczególne znaczenie w pracy nad projektami o charakterze międzynarodowym.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Profesor Tomasz G. Studnicki w rekomendacji na potrzeby tego rankingu przyznał, że ze swoją zdolnością analitycznego i krytycznego myślenia należała do grupy jego najlepszych studentów. „W mojej opinii mniej niż 5 proc. studentów osiąga wyniki takie jak ona” – napisał.

Obecnie mec. Mitas sama uczy adeptów prawa, wykładając w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (tematyka: polskie i międzynarodowe prawo konkurencji oraz zamówienia publiczne). Jest też autorką wielu fachowych publikacji i przygotowuje rozprawę doktorską.