Współpracę z kancelarią SPCG rozpoczął już jako student drugiego roku prawa, obecnie jest w niej zatrudniony jako starszy prawnik. Jest filarem zespołu prawa bankowego. Jego wiedza, w tym doskonała znajomość regulacji UE oraz USA, umiejętności w zakresie zarządzania projektami, a także płynna znajomość angielskiego i niemieckiego predystynują go do udziału w najtrudniejszych przedsięwzięciach, w tym transgranicznych. I właśnie takie są mu powierzane.

Dyplomy i tytuły, którymi się legitymuje, mogą przyprawić o zawrót głowy. Ukończył prawo na UJ (z wyróżnieniem), Szkołę Prawa Niemieckiego (z pierwszym wynikiem), Szkołę Prawa Austriackiego i Szkołę Prawa Amerykańskiego, a także studia Master of Laws na Harvard Law School na Uniwersytecie Harvarda w Cambridge, obejmujące rozszerzony program za zakresu prawa finansowego, zabezpieczeń i upadłościowego. Obecnie kończy rozprawę doktorską w języku niemieckim z zakresu ochrony inwestora w europejskim prawie rynku kapitałowego, która będzie broniona na Uniwersytecie w Heidelbergu. W 2010 r. uzyskał uprawnienia adwokackie w amerykańskim stanie Nowy Jork, a dwa lata później, po zdanym egzaminie wieńczącym aplikację radcowską przy OIRP w Krakowie, uzyskał tytuł radcy prawnego. Wciąż jest związany z Uniwersytetem Jagiellońskim, gdzie od 2010 r. koordynuje Szkołę Prawa Amerykańskiego.

Jest ponadto współpracownikiem naukowym Polsko-Niemieckiego Centrum Prawa Bankowego oraz wykładowcą w ramach niemieckojęzycznego programu Go-East. Od siedmiu lat wykłada również w Szkole Prawa Polskiego na Uniwersytecie w Tarnopolu na Ukrainie. Jest członkiem Rady Głównej Instytutu Allerhanda. W maju 2013 r. został też wybrany do zarządu Harvard Law School Association of Europe, drugiego co do wielkości (po amerykańskim) stowarzyszenia absolwentów Harvard Law School, które zrzesza osoby zamieszkałe w Europie.