Szymon Gałkowski / Media

IAiR S.A. został powołany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w celu wypełnienia luki oferty ratingowej na rynku krajowym w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw. Działalność IAiR S.A. ma służyć wsparciu rozwoju rynku papierów dłużnych, szczególnie tych emitowanych przez prywatne firmy średniej wielkości.

Prace dla IAIR nadzorują: Rafał Zięba, adwokat, partner, szef Departamentu Rynków Finansowych i Kapitałowych oraz Szymon Gałkowski, adwokat, partner w Departamencie Rynków Finansowych i Kapitałowych.