Rząd we wtorek zajmie się projektem nowelizacji przepisów dotyczących nielegalnej migracji, którego celem ma być usprawnienie przebiegu postępowań ws. zobowiązania cudzoziemca do opuszczenia RP i przeciwdziałanie nadużywania procedury uchodźczej. To odpowiedź na sytuację migracyjną na granicy zewnętrznej UE.

Informacje o przygotowanym w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji projekcie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach, ustawy o ochronie granicy państwowej oraz ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajdują się wykazie prac legislacyjnych rządu. Rada Ministrów zajmie się tym projektem we wtorek.

"Proponowane zmiany mają na celu dostosowanie przepisów prawa krajowego do aktualnej sytuacji migracyjnej występującej na granicy zewnętrznej UE w zakresie sprawnego przeprowadzania postępowań w sprawie nielegalnego przekroczenia granicy zewnętrznej UE, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i ochronie porządku publicznego" – podkreślono w wykazie.

Według podanych tam informacji projekt wprowadza regulacje, które "odformalizują i przyspieszą prowadzone postępowania w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu" z terytorium RP.

W wykazie czytamy, że projekt wprowadza też zmiany w zakresie możliwości pozostawienia bez rozpoznania wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, jeśli zostanie on złożony przez cudzoziemca, który został zatrzymany niezwłocznie po nielegalnym przekroczeniu granicy zewnętrznej UE i w jej pobliżu, chyba że przybył on "bezpośrednio z terytorium, na którym jego życiu lub wolności zagrażało niebezpieczeństwo prześladowania lub ryzyko wyrządzenia poważnej krzywdy, oraz przedstawił wiarygodne przyczyny nielegalnego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i złożył wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej niezwłocznie po przekroczeniu granicy".

Ta zmiana, według projektodawców, ma na celu przeciwdziałanie "nadużywaniu przez cudzoziemców postępowania o udzielenie ochrony międzynarodowej".

"Projekt przewiduje ponadto dodanie przepisu penalizującego przekraczanie granicy RP wbrew przepisom jako przestępstwo bezwarunkowe w oparciu o zapisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny" – poinformowano w wykazie.

W ostatnich miesiącach na granicach Białorusi z UE gwałtownie wzrosła liczba nielegalnych migrantów z Iraku, Syrii, Afganistanu i innych krajów. Najwięcej osób trafiło dotąd na Litwę, która zarzuciła Białorusi zorganizowanie przerzutu imigrantów na jej terytorium w ramach "wojny hybrydowej".

Po tym, jak Litwa przyjęła przepisy, umożliwiające jej służbom granicznym odsyłanie migrantów na Białoruś, ich grupy przekierowały się na granicę z Łotwą i Polską. Również Łotwa podjęła decyzję o odsyłaniu migrantów i wprowadziła na granicy stan sytuacji wyjątkowej.

Szef MSWiA Mariusz Kamiński zapewnił w ubiegłym tygodniu, że sytuacja na granicy z Białorusią jest pod kontrolą, a państwo jest przygotowane na każdy scenariusz rozwoju sytuacji.

Państwa UE obawiają się ponadto, że sukcesy militarne talibów w Afganistanie po wycofaniu się z tego kraju żołnierzy USA i sojuszników, wraz z działaniami białoruskich władz doprowadzą do kryzysu migracyjnego. Wiceszef Komisji Europejskiej Margaritis Schinas w niedzielę ocenił, że należy dokonać szybkiego przeglądu unijnych przepisów migracyjnych i azylowych w związku z kryzysem w Afganistanie i działaniami Białorusi.