AIJA jest globalną niedochodową organizacją zrzeszającą prawników w wieku poniżej 45 lat. Jej celem jest wspieranie bezpośrednich kontaktów oraz promowanie idei współpracy pomiędzy młodymi prawnikami z całego świata. Justyna Szpara jest członkiem AIJA od 2006 r., w latach 2007-2010 była narodowym przedstawicielem Polski, w latach 2008-2011 pełniła funkcję wiceprzewodniczącej komisji ds. nieruchomości, a od 2012 r. współprzewodniczyła Law Course Committee organizacji.

- W coraz bardziej globalizującym się świecie myślenie i działanie w wymiarze bardziej międzynarodowym, wymiana wiedzy, doświadczenia i kontakty z prawnikami zagranicznymi mogą przyczynić się do rozwoju kariery młodego prawnika – mówi Justyna Szpara.

Mecenas Szpara jest od kilku lat rekomendowana przez Legal 500 EMEA wśród wiodących specjalistów w Polsce w dziedzinie rozwiązywania sporów. W 2012 r. zajęła 1. miejsce w rankingu Rising Stars Prawnicy – Liderzy Jutra organizowanym przez Dziennik Gazetę Prawną i wydawnictwo LexisNexis.

Doroczny kongres AIJA, w którym wzięło udział ponad pół tysiąca prawników z całego świata, odbył się pod koniec sierpnia w Pradze.