Sądy chcą to sprawdzić zgodnie z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 maja br. (sygn. akt I FPS 1/21). Potwierdziła ona, że sądy administracyjne mogą badać, czy organy podatkowe wszczęły postępowania karnoskarbowe instrumentalnie, a więc nie ze względu na prawdopodobieństwo wykroczenia lub przestępstwa skarbowego, lecz jedynie w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia.
Gdyby okazało się, że organ wszczął postępowanie karnoskarbowe instrumentalnie, to oznaczałoby, że nie doszło do zawieszenia biegu terminu przedawnienia. Słowem, decyzja podatkowa została wydana po terminie.