Do Sejmu trafił wczoraj projekt nowelizacji ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw. Zmienia ona datę wejścia w życie poprzedniej noweli. Projekt wprowadza zapis, zgodnie z którym minister cyfryzacji wraz z szefem MSWiA ogłosi w Dzienniku Urzędowym komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców. Ma on zostać wydany co najmniej 14 dni przed przejściem na dowody osobiste z podwójną cechą biometryczną.
Skąd ten pomysł? – W ubiegły piątek uzyskaliśmy rekomendację z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w myśl której model czytnika, który został wyłoniony w postępowaniu przetargowym, stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. W związku z tym jesteśmy zmuszeni do wyłonienia nowego dostawcy tego sprzętu. Co za tym idzie – nie byłoby możliwe zachowanie założonego terminu – wyjaśnia Janusz Cieszyński, pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa. Na problem niedookreślenia zabezpieczeń czytników wskazywaliśmy w tekście „Odciski bezpieczne, ale nie całkiem” w DGP nr 109/2021.