Ewa Szlachetka jest adwokatem posiadającym kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu znaczących transakcji, które obsługiwała pracując w renomowanych kancelariach prawnych. Specjalizuje się w prawie spółek handlowych, obsłudze prawnej transakcji fuzji i przejęć, w tym przejęć spółek publicznych oraz w restrukturyzacji grup kapitałowych. Obsługuje również transakcje prowadzone przez fundusze typu Private Equity i Venture Capital.

Jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studiowała także w Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego prowadzonym przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Uniwersytetem Cambridge. Ponadto jest absolwentką studiów podyplomowych w zakresie międzynarodowego prawa handlowego na Uniwersytecie Kent w Canterbury w Wielkiej Brytanii, gdzie w 1999 roku uzyskała tytuł LL.M. z wyróżnieniem.

Przed podjęciem pracy w kancelarii Wierzbowski Eversheds, Ewa Szlachetka kierowała zespołem fuzji i przejęć w kancelarii Gessel.