Nowela ustawy o prawach konsumenta utrudni sprzedaż w trakcie pokazów handlowych; ma też zwiększyć ochronę osób korzystających z internetowych platform handlowych – wynika z informacji opublikowanych w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów została opublikowana zapowiedź nowelizacji ustawy o prawach konsumenta i innych ustaw. Odpowiedzialnym za projekt jest prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a termin przyjęcia projektu wyznaczono na III kwartał tego roku.

Jak napisano w informacji opublikowanej na stronach KPRM, nowelizacja ma dwa główne cele. Pierwszym jest implementacja dyrektywy 2019/2161 Omnibus.

W ramach implementacji dyrektywy Omnibus, jak napisano na stronach KPRM, zostaną wprowadzone zmiany, które „mają na celu zapewnienie większej przejrzystości konsumentom korzystającym z internetowych platform handlowych, rozszerzenie ochrony konsumentów na umowy obejmujące usługi cyfrowe, w tym usługi cyfrowe dostarczane w zamian za dane osobowe bez konieczności zapłaty ceny. Projekt przewiduje też usunięcie niektórych obciążeń nałożonych na przedsiębiorców np. obowiązku podawania w adresie przedsiębiorcy nr faxu”.

Druga część nowelizacji nie dotyczy już prawa unijnego, ale ma na celu eliminacje nieuczciwych praktyk rynkowych podczas sprzedaży poza lokalem. Jedną z propozycji jest wprowadzenie nowych przepisów, które pozwolą na „odstąpienie od niektórych umów o świadczenie usług zdrowotnych zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość (chodzi przede wszystkim o tzw. umowy obejmujące abonamenty medyczne, czyli odpłatne umowy opieki medycznej lub umowy o przystąpienie do usług opieki medycznej zawarte pomiędzy prywatnym podmiotem leczniczym a osobą fizyczną (konsumentem) oraz odpłatne umowy o świadczenie usług zdrowotnych zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość pomiędzy prywatnym podmiotem leczniczym a osobą fizyczną (konsumentem))”.

Nowelizacja uniemożliwi także zawieranie umów o świadczenie usług finansowych podczas pokazu i wycieczki „z uwagi na zidentyfikowanie przez UOKiK praktyk, na etapie przedkontraktowym, mających na celu zmuszanie konsumentów do zawierania umów kredytu konsumenckiego/pożyczki, w przypadku braku wystarczającej ilości środków finansowych do zakupu produktu/usługi” – napisano w informacji opublikowanej na stronach KPRM.

„Praktyki te obejmują wprowadzanie konsumenta w błąd oraz wywieranie presji, łącznie z przypadkami +podwożenia+ konsumentów do banków, w celu zawarcia takich umów” – napisano w komunikacie dotyczącym planowanej nowelizacji.

Kolejnym ograniczeniem, jakie nowelizacja ustawy o prawach konsumenta ma nałożyć na sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa, jest wprowadzenie braku możliwości przyjęcia płatności w odniesieniu do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa aż do czasu zakończenia biegu terminu na odstąpienia od umowy.

"Regulacja ta pozwoli skutecznie ograniczyć ryzyko strat po stronie konsumentów. Konsumenci często są wprowadzani w błąd przez przedsiębiorców co do istnienia prawa do odstąpienia od umowy. Nawet jednak w przypadku odstąpienia od umowy w terminie, konsumenci często nie mogą odzyskać swoich pieniędzy i zmuszeni są wstępować na drogę sądową” – napisano w komunikacie KPRM.

Projektowana ustawa ma także uniemożliwić sprzedaż wyrobów medycznych poza lokalem przedsiębiorstwa. Obecnie – jak wynika z komunikatu – te wyroby należą do najczęściej oferowanych podczas pokazów organizowanych w celach handlowych.

„Podobnie jak ma to miejsce w odniesieniu do abonamentów medycznych, konsumentami najczęściej narażonymi na negatywne konsekwencje są osoby starsze - wprowadzenie proponowanej regulacji pozwoli to na skuteczną ochronę konsumenta” – napisano w informacji opublikowanej w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.