Zmiany, które wejdą w życie od wtorku mają na celu m.in. zwiększenie bezpieczeństwa pieszych przekraczających jezdnię, oraz ujednolicenie dopuszczalnych prędkości pojazdów na obszarze zabudowanym niezależnie od pory - powiedział PAP kom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Komisarz w rozmowie z PAP przypomniał, że od wtorku, 1 czerwca zmianie ulegają poszczególne przepisy dotyczące kierowców i pieszych. "W myśl znowelizowanych przepisów pieszy również wchodząc na jezdnię lub torowisko, a nie jak dotychczas tylko przechodząc przez jezdnię lub torowisko, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz korzystać z przejścia dla pieszych" - podkreślił policjant.

"Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych, a także wchodzący na nie - ma pierwszeństwo przed pojazdem, z wyłączeniem tramwaju" - zaznaczył.

Wskazał, że w nowych przepisach pieszym zabrania się korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię. "W tym również przez przejście dla pieszych lub torowisko, w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych" - podał.

Zmiany w przepisach będą dotyczyć również kierowców. "Kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na niewchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście" - przekazał.

Poinformował również, że kierujący pojazdem podczas przejazdu autostradą i drogą ekspresową od 1 czerwca jest obowiązany zachować minimalny odstęp między pojazdem, którym kieruje, a pojazdem jadącym przed nim na tym samym pasie ruchu. "Odstęp ten wyrażony w metrach określa się, jako nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym jedzie kierujący, wyrażonej w kilometrach na godzinę" - powiedział dodając, że przepisu tego nie będzie się stosowało podczas wyprzedzania.

"W przepisach ujednolicono też dopuszczalną prędkość pojazdów na obszarze zabudowanym niezależnie od pory: prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym od 1 czerwca wynosi 50 km/h" - wyjawił.

Dodał, że wyjątek stanowić będzie strefa zamieszkania, gdzie prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów wynosi 20 km/h.

"Zmiany w przepisach mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym m.in. niechronionych uczestników ruchu drogowego. Mimo, iż statystyki dotyczące zdarzeń z udziałem pieszych mają tendencje zniżkową to należy pamiętać, że piesi stanowili w 2020 r. 25,3 proc. ogółu ofiar wypadków drogowych w Polsce. Na drogach zginęło 631 pieszych a 4,7 tys. zostało rannych" - podał.