W piśmie skierowanym do Ministra Pracy i Polityki Społecznej 29 lipca 2019 r. Rzecznik MŚP zwrócił się z prośbą o wskazanie, czy pracodawca jest uprawniony do samodzielnej kontroli stanu trzeźwości pracownika lub wyrywkowej kontroli tego stanu, np. z użyciem alkomatu, bez udziału właściwego organu - czytamy w komunikacie Rzecznika MŚP. W piśmie z 2019 r. zawarty był również wniosek o wskazanie, czy dane dotyczące stanu trzeźwości pracownika są danymi osobowymi o stanie zdrowia, a zatem czy ich przekazanie możliwe jest wyłącznie z inicjatywy pracownika.

Pismo Rzecznika MŚP było odpowiedzią na komunikat Urzędu Ochrony Danych Osobowych z 27 czerwca 2019 r., w którym Urząd ten stwierdził, iż badanie trzeźwości może być zainicjowane wyłącznie przez pracownika, a informacja o stanie jego trzeźwości jest informacją o stanie zdrowia. UODO orzekło również, że nie ma podstawy prawnej, która umożliwiłaby pracodawcom samodzielną kontrolę pracowników alkomatem - dlatego zgoda pracownika jest niezbędna do przekazania i przetwarzania pozyskanych danych na temat trzeźwości. W opublikowanym w poniedziałek komunikacie Rzecznik MŚP zwrócił uwagę, że taka interpretacja przepisów wykluczyła wyrywkowe lub prewencyjne badanie pracowników, szczególnie w zakładach pracy o podwyższonym stopniu bezpieczeństwa, oraz znajdowała potwierdzenie w orzeczeniach sądowych.

Projekt ustawy o zmianie ustaw Kodeks pracy oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi został wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów - poinformowano.

Reklama

"(...) drugi rok prowadziliśmy prace merytoryczne dotyczące zmiany przepisów (...), która umożliwiłaby (...) prowadzenie prewencyjnych kontroli alkomatem" - powiedział cytowany w komunikacie Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz. "Włożyliśmy wiele pracy i wysiłku, aby projekt ustawy jak najszybciej ujrzał światło dzienne. W tym czasie powołaliśmy zespół roboczy ds. kontroli trzeźwości w miejscu pracy przy Radzie Przedsiębiorców, wysłaliśmy ponad 50 pism do poszczególnych ministerstw i urzędów. Cieszę się, że zrealizowane przez nas działania przynoszą efekty" - dodał.