NIK pozytywnie oceniła realizację wydatków i dochodów budżetu sądów powszechnych w 2013 r. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły głównie niektórych przetargów i rozliczeń.

Nieprawidłowości, których dopatrzyła się Najwyższa Izba Kontroli to związane są przede wszystkim z przeprowadzeniem w pięciu sądach 14 zamówień publicznych niezgodnie z ustawą bądź wewnętrznymi regulacjami oraz niepoprawnego rozliczenia kosztów użytkowania nieruchomości w Zamościu. Stwierdzono również nieprawidłowości w rachunkowości oraz funkcjonowaniu mechanizmów kontroli operacji finansowych i gospodarczych w 11 sądach. Nie wpłynęło to jednak na ogólną opinię NIK na temat wykonania budżetu.