Od początku 2021 r. znów mamy tylko 30 dni na zgłoszenie zbycia bądź nabycia pojazdu. Jak jednak podkreśla Kancelaria Premiera, rośnie popularność tej usługi on-line. W 2020 r. skorzystano z niej dokładnie 601 297 razy, a od 1 stycznia - 56 tys. razy.

Jak przypomniała KPRM, w 2020 r. w związku z pandemią termin zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu wydłużono z 30 do 180 dni od podpisania umowy, jednak przepis ten wygasł z końcem roku. Od 1 stycznia znów mamy na to 30 dni, a niezgłoszenie w terminie grozi karą - od 200 do 1000 zł.

Jednak dzięki e-usłudze można dopełnić tej formalności szybko i wygodnie, nie wychodząc z domu – podkreśla zajmujący się cyfryzacją sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Marek Zagórski.

Do załatwienia tej sprawy on-line niezbędny jest profil zaufany do potwierdzenia tożsamości. Odpowiednia e-usługa - „Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu” znajduje się na portalu gov.pl w zakładce Kierowcy i pojazdy.

KPRM przypomniało, że aby dopełnić formalności, należy podać dane pojazdu: markę, typ, model, numer VIN, dotychczasowy numer rejestracyjny, dane sprzedającego lub kupującego, skan lub zdjęcie dokumentu, potwierdzającego zbycie lub nabycie pojazdu, np. umowy kupna-sprzedaży.