W przygotowanie dokumentacji dotyczącej programu emisji obligacji byli zaangażowani Filip Urbaniak, radca prawny, of counsel i Joanna Gąsowski, radca prawny, associate.

"30 czerwca 2014 roku Zarząd Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. zawarł z bankiem PKO S.A. oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę dotyczącą programu emisji obligacji. Jego celem będzie pozyskanie środków na zrefinansowanie istniejącego zadłużenia, finansowanie bieżącej działalności Spółki oraz realizację jej potrzeb inwestycyjnych." - czytamy w komunikacie kancelarii.