Postanowienie w tej sprawie podjął skład siedmiu sędziów Sądu Najwyższego. Wniosek o rozstrzygnięcie rozbieżności interpretacyjnych w orzecznictwie SN złożył I prezes SN. W uzasadnieniu wskazał, że nie jest jasne, w jakim zakresie ma nastąpić ma uchylenie orzeczenia, w którym nie znalazło się rozstrzygnięcie dotyczące obligatoryjnego środka karnego.

Ze względu na to, jak poważne i utrwalone są rozbieżności interpretacyjne w orzecznictwie skład siedmiu sędziów PN postanowił, że rozwiązanie tego problemu należy powierzyć Izbie Karnej SN.