Nowy partner kieruje w Kancelarii RKKW departamentem prawa spółek.

Specjalizuje się w doradztwie przy transakcjach M&A oraz transakcjach związanych z obrotem nieruchomościami. W swej karierze prowadził złożone spory prawne o charakterze korporacyjnym, nieruchomościowym, ubezpieczeniowym oraz związane z własnością intelektualną i inwestycjami budowlanymi. Dariusz Kulgawczuk posiada bogate doświadczenie w bieżącej obsłudze spółek, w tym w szczególności z branży ubezpieczeniowej oraz budowlanej, jak też spółek z udziałem Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

Jest autorem publikacji z zakresu prawa handlowego i procesowego, współautorem pozycji „Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach z zakresu prawa spółek handlowych 2006 – 2009” oraz wykładowcą na krajowych i międzynarodowych konferencjach i seminariach dotyczących prawa gospodarczego, w szczególności zaś poświęconych prawu spółek oraz rozwiązywaniu sporów prawnych. Nowy Partner w RKKW jest arbitrem Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Uczestniczył w pracach legislacyjnych oraz planistycznych poświęconych rozwojowi prawa. Jest ekspertem Komisji Sejmowej „Przyjazne Państwo”, w ramach której konsultuje projekty związane z prawem gospodarczym.

Biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim.