Projekt obejmował emisję akcji w ramach subskrypcji prywatnej, dematerializację i wprowadzenie walorów do obrotu na GPW.