Przedsiębiorca, którego firma wpadła w kłopoty, nie musi od razu decydować się na jej likwidację. Trudne chwile można przeczekać zawieszając działalność gospodarczą. Kto i w jakich warunkach może skorzystać z takiego rozwiązania?

Możliwość zawieszenia działalności gospodarczej nie przysługuje wszystkim przedsiębiorcom. Z tej opcji korzystać mogą tylko przedsiębiorcy prowadzący działalność jednoosobową, posiadają wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz nie zatrudniają pracowników na podstawie umów o pracę.

- Osoba zawieszająca działalność nie przestaje być przedsiębiorcą, a samo zawieszenie polega na czasowym zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy – wyjaśnia mecenas Konrad Syryca z Fic, Syryca Kancelarii Radców Prawnych Sp. P. – Właściciele firm powinni pamiętać, że jeżeli nie wznowią działalności przed upływem tych 24 miesięcy, wówczas ich wpis zostanie wykreślony w CEIDG – dodaje mec. Syryca.

Działalność zawieszona – i co dalej?

Wniosek o zawieszenie (i wznowienie działalności) można złożyć na dwa sposoby – za pośrednictwem internetu, bądź też w urzędzie gminy lub miasta (osobiście albo za pomocą listu poleconego). To urząd zobowiązany jest powiadomić o zawieszeniu działalności ZUS i Urząd Skarbowy. W trakcie trwania okresu zawieszenia przedsiębiorca może wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Oprócz tego prawo pozwala mu przyjmować należności powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, a także zbywać środki trwałe i wyposażenie. Co ważne osoba, która zawiesiła działalność gospodarczą, może osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej.

Czego nie można robić w czasie zawieszenia działalności gospodarczej

Zawieszenie działalności gospodarczej wiąże się też z pewnymi ograniczeniami i obowiązkami. W okresie zawieszenia przedsiębiorca nie może wykonywać prowadzonej dotychczas działalności gospodarczej ani osiągać z niej bieżących przychodów. Przepisy zobowiązują go też do regulowania zobowiązań, które powstały przed datą zawieszenia oraz do uczestnictwa w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem. Co ciekawe, taki przedsiębiorca może być też poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Źródło: Fic, Syryca Kancelaria Radców Prawnych Sp. P.