Organizatorem wydarzenia jest Katedra Prawa Konstytucyjnego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, który w tym roku obchodzi jubileusz 70-lecia.

W czasie trzech sesji plenarnych, które odbędą się w gmachu Instytutu Informatyki UMCS, będzie można wysłuchać referatów poświęconych m.in. problematyce zmian ustrojowych w Polsce i pozostałych krajach byłego bloku wschodniego po 1989 r. oraz zagadnieniom związanym z ochroną wolności i praw człowieka. Na liście prelegentów znaleźli się uznani polscy konstytucjonaliści, m.in. prof. Lech Garlicki, prof. Marek Zubik, prof. Maria Kruk-Jarosz, prof. Anna Łabno i prof. Bogusław Banaszak. W panelach dyskusyjnych wezmą również udział goście z Czech, Słowacji, Węgier i Ukrainy.

Prawnik.pl objął patronat medialny nad wydarzeniem.