Ze względu na nieprecyzyjne przepisy komornicy nie chcą przyjmować wniosków o nadanie klauzuli wykonalności bez wskazania numeru identyfikacyjnego.

Po wejściu w życie zmian w rozporządzeniu w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności, które uwzględnia nowe obowiązki w zakresie identyfikacji stron oraz regulacji, które nałożyły na powoda obowiązek zawarcia w pozwie swojego PESEL lub NIP, komornicy zaczęli wymagać złożenia wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji tytułu egzekucyjnego opatrzonego sądową klauzulą wykonalności. Ma ona zawierać także PESEL lub NIP zarówno wierzyciela, jak i dłużnika. Sędziowie uważają takie działanie za nieprawidłowe. Ich zastrzeżenia rozpatrzy niedługo Sąd Najwyższy.

Czytaj cały artykuł na gazetaprawna.pl