Potwierdził to warszawski WSA. Sprawa dotyczyła wspólnoty mieszkaniowej zarządzającej budynkiem, w którym część lokali należy do miasta i ma przeznaczenie użytkowe. Wszyscy właściciele muszą płacić zaliczki na fundusze: eksploatacyjny i remontowy.
Wspólnota spytała izbę skarbową, czy powinna płacić CIT od zaliczek wpłacanych przez miasto. Była zdania, że zwolnienie z CIT (art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy) dotyczy także zaliczek od lokali o przeznaczeniu użytkowym. Podkreślała, że są one przeznaczone na eksploatację i fundusz remontowy całej nieruchomości, która ogólnie rzecz biorąc ma charakter mieszkalny.
Wspólnota dodała, że jeśli zaliczki od lokali użytkowych byłyby opodatkowane, to w efekcie byłyby mniejsze od zaliczek od mieszkań, a ona sama poniosłaby z tego powodu stratę. Powołała się też na wyroki: WSA we Wrocławiu z 30 czerwca 2010 r. (sygn. akt I SA/Wr 213/10) i WSA w Krakowie z 15 kwietnia 2009 r. (sygn. akt SA/Kr 1596/08).