W dniach 19-21 marca 2014 r. na terenie całego kraju odbyły się egzaminy adwokackie i radcowskie. Przystąpiło do nich ponad 5 tys. zdających.

Zdający - na podstawie opracowanych na potrzeby egzaminu akt lub opisów stanów faktycznych - rozwiązywali zadania z zakresu prawa karnego, cywilnego oraz gospodarczego i administracyjnego. W wyniku zmian wprowadzonych ustawą deregulacyjną egzamin nie obejmował części testowej.

Do egzaminów łącznie przystąpiło ponad 5 tys. osób. Egzamin adwokacki zdawało około 1638 kandydatów, natomiast do radcowskiego przystąpiło 3527 zdających.

Poniżej prezentujemy zadania wraz z opisami istotnych zagadnień, z którymi musieli zmierzyć się w tym roku kandydaci na adwokatów i radców prawnych:

PS