Kancelaria Allen & Overy doradzała mBankowi S.A., PKO Bankowi Polskiemu S.A., Bankowi Pekao S.A., Bankowi Millennium S.A. oraz Bankowi Gospodarstwa Krajowego w związku z finansowaniem modernizacji bloków 1- 4 Elektrowni Pątnów I oraz refinansowaniem spłaty przez Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. zadłużenia zaciągniętego na budowę instalacji odsiarczania dla Elektrowni Pątnów wchodzącej w skład Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów Konin. Wartość kredytu wyniosła 1.200.000.000 PLN.

Zespołem Allen & Overy kierował partner Tomasz Kawczyński, którego wspierali counsel Kamil Jankielewicz, starszy prawnik Agnieszka Lipska oraz prawnicy Justyna Stelmach i Katarzyna Gerlach.

- To finansowanie wspiera jeden z nielicznych projektów w energetyce konwencjonalnej w ostatnich latach. Świadczy ono jednocześnie o tym, że polski sektor bankowy jest gotowy wspierać ważne inwestycje energetyczne w naszym kraju. Mamy nadzieję, że ten projekt otworzy drogę dla kolejnych przedsięwzięć w tej strategicznej gałęzi gospodarki. Jesteśmy dumni mogąc ponownie wspierać ZE PAK S.A. przy tak prestiżowym projekcie – mówi Tomasz Kawczyński, partner w kancelarii Allen & Overy.