Wynika to z rozporządzenia ministra sprawiedliwości, które doprecyzowuje przepisy dotyczące biurowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376, z późn. zm).

Zgodnie z nowymi regulacjami system informatyczny do obsługi urządzeń ewidencyjnych musi zapewniać przechowywanie wszystkich zapisów w pamięci, a także ich wydruk. Komornik musi przechowywać dwie kopie zbiorów zapisów, każdą na oddzielnym nośniku danych, zabezpieczonym przed użyciem przez nieuprawnione osoby.

Zapisów z elektronicznych nośników danych lub poczty elektronicznej można dokonywać pod warunkiem, że podczas rejestracji operacji finansowych uzyskują one trwale czytelną postać, odpowiadającą treści dowodu księgowego i możliwe jest określenie źródła pochodzenia każdego zapisu. Natomiast sprostowania w elektronicznej ewidencji dokonuje się przez oznaczenie danego zapisu błędnego i następnie wprowadzenie zapisu korygującego z oznaczeniem daty korekty.